Project Sovjetkaart: een zoektocht in de geheime plattegrond (1982) van Dordrecht

Zoekvragen

We zouden graag een antwoord willen hebben op de onderstaande vragen. Daardoor hebben we uw hulp nodig.

 • Welke kaart van 1942 (basiscoördinaten) of 1973 (1e druk) zouden de Sovjets gebruikt kunnen hebben? Voorbeeld: een Duitse militaire stafkaart, die weer op Nederlandse kaarten gebaseerd is.
 • Volgens de legenda is de kaart een bewerking van een eerdere uitgave van 1973. Is er een originele kaart van 1973 die als basis gebruikt kan zijn? Voorbeeld: een uitgave van Morks & Geuze, bekend Dordts uitgevershuis van o.a. plattegronden.
 • Is er een bestaande kaart van ca. 1973 die hier sterk op lijkt? Voorbeeld: naast de Morks-plattegronden hebben ook anderen kaarten van Dordrecht gepubliceerd, zoals de Topografische Dienst, CITO/Van Diehlen, de VVV, de gemeente zelf en Falkplan/Suurland.
 • Wat zijn de toevoegingen om tot de kaart van 1982 te komen? Voorbeeld: de N3 staat deels uitgevoerd en deels geprojecteerd op de 1983-plattegrond, maar met het grondwerk was in 1973 zeker nog niet begonnen.
 • Waar komen deze toevoegingen vandaan? Voorbeeld: is er een toen actuele plattegrond van Dordrecht waar de planning voor de N3 op staat?
 • Is de uiteindelijke kaart van 1982 in overeenstemming met de dan werkelijke situatie? Voorbeeld: de zuidelijke delen van Sterrenburg staan niet op de kaart. Waren die er inderdaad in 1982 nog niet? Wat was er al wel gebouwd in 1982, maar staat toch niet op de kaart?
 • Welke situaties kloppen (in 1982) niet? Komen deze ‘fouten’ ook voor op toen beschikbare kaarten? Voorbeeld: de Krispijntunnel tussen de Spuiweg en het Van Baerleplantsoen lijkt te ontbreken, terwijl die tunnel er al in 1935 is. Waarom ontbreekt die tunnel op deze plattegrond?
 • Zien de Sovjets alle relevante publieke gebouwen, alle belangrijke industriecomplexen? Voorbeelden: er staan gebouwen als kazernes aangeduid, terwijl die allang een andere functie hadden (zoals de pontonnierskazerne op Buiten Walevest).
 • Er staat een Arbeidsbureau ingetekend op de binnentuin van het Augustijnenhof: was dat daar ooit ook echt? Waarschijnlijk heeft op het Leerpark het (ondergrondse) commandocentrum van de Bescherming Bevolking gezeten: wisten de Sovjets dat niet?
 • Waarom zijn sommige industriegebieden zwart (=belangrijk) aangegeven en andere bruin gelaten, zoals de rest van de kaart? Voorbeeld: de Fokker-gebouwen in Papendrecht en bij de Wilhelminahaven staan zwart aangegeven, maar vrijwel alle bedrijven langs de Devel-, Drecht- en Swinhavens in Zwijndrecht alleen in bruin?
 • Ziet u informatie op de kaart aangegeven die niet beschikbaar is op vrij verkrijgbare kaarten in die tijd? Voorbeeld: denk aan waterstaatswerken, geheime bunkers, kruiphoogtes van bruggen, stromingen, bomen op dijken, enz.
 • Wat valt u verder op aan de kaart? Zoek ook (juist) in uw eigen omgeving!


Heeft u meer informatie of andere opmerkingen? Dan kunt u contact met ons opnemen.

Colofon

Deze website is een project van het historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. Bezoekadres: Hof 15, Dordrecht.