Project Sovjetkaart: een zoektocht in de geheime plattegrond (1982) van Dordrecht

Belangrijke objecten

Het onderstaande overzicht is een lijst van belangrijke objecten zoals die door de Sovjets op de plattegrond werd afgedrukt.


Nummer op plattegrond Naam object Locatie op plattegrond
     
1 Bank ж-9
2 Arbeidsbureau ж-9
3 Technisch Bureau Mampaey О-6
4 Scheepswerf Б-10
5 Scheepswerf en Machinefabriek de Biesbosch NV Е-11
6 Ziekenhuis З-9
7 Brandweerkazerne Д-11
8 Vliegtuigfabriek Fokker Д-10
9 Vliegtuigfabriek Fokker М-6
10 Betonfabriek К-3
11 Gasfabriek Г-11
12 Houtbewerkingsfabriek Л-5
13 Zagerij Д-8
14 Zagerij Ж-7
15 Machinebouwfabriek Bezemer Е-11
16 Machinefabriek Koninklijke Penn en Bauduin К-6
17 Machinefabriek Bolier BV Е-16
18 Staalconstructiebedrijf Е-12
19 Glasbedrijf Zwanenburg NV Е-8
20 Fabriek Firma Lips Е-12
21 Chemiefabriek И-2
22 Chemiefabriek З-6
23 Chemisch bedrijf Van Epenhuysen NV Е-8
24 Chemisch bedrijf Van Epenhuysen NV И-5
25 Derks Verf- en Lakfabrieken NV Н-6
26 AKZO Concern Chemiefabriek BV М-6
27 Chemisch bedrijf Dupont de Nemours Е-17
28 Elektrotechnisch en metaalbedrijf Johan de Witt Е-14
29 Elektrotechnisch bedrijf Hemar З-7
30 Instrumentmakerij, scheepsbouw- en silicaatbedrijven Е-10
31 Instituut З-10
32 Benthienkazerne Ж-8
33 Verkeersbrug Merwedebrug Д-14
34 Metalen spoorbrug З-7
35 Gemeentedistrict Dubbeldam М-13
36 Gemeentedistrict 's-Gravendeel П-2
37 Meetkundig Instituut И-7
38 Politie И-9
39 Post Ж-6
40 Post Г-11
41 Post Л-14
42 Post П-3
43 Postkantoor З-9
44 Stadhuis Dordrecht Ж-8
45 Gemeentehuis district Zwijndrecht Е-6
46 Gemeentehuis district Papendrecht Д-11
47 Pakhuizen И-6
48 Pakhuizen en kades Julianahaven Н-5
49 Binnenhaven en pakhuizen Л-5
50 Pakhuizen en kades Kooihaven en Ketelhaven Г-16
51 Pakhuizen en kades Tweede Merwedehaven Е-16
52 Centraal waterstation Ж-11
53 Passagiersstation Zwijndrecht Ж-5
54 Centraal station И-9
55 Telefooncentrale И-8
56 Rechtbank Ж-9
57 Gevangenis Ж-9
58 Thermo-elektrische centrale Ж-11
59 Stedelijk beheer З-8
60 Belastingkantoor З-7
61 Belastingkantoor З-9
62 Politiebureau М-6
63 Hoofdbureau van Politie Ж-8
64 Stadselektriciteitscentrale Ж-11
65 Thermo-elektrische centrale Merwedehaven Е-14

 

Colofon

Deze website is een project van het historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. Bezoekadres: Hof 15, Dordrecht.