Het onderstaande overzicht is een lijst van belangrijke objecten zoals die door de Sovjets op de plattegrond werd afgedrukt.


Nummer op plattegrond Naam object Locatie op plattegrond
     
1 Bank ж-9
2 Arbeidsbureau ж-9
3 Technisch Bureau Mampaey О-6
4 Scheepswerf Б-10
5 Scheepswerf en Machinefabriek de Biesbosch NV Е-11
6 Ziekenhuis З-9
7 Brandweerkazerne Д-11
8 Vliegtuigfabriek Fokker Д-10
9 Vliegtuigfabriek Fokker М-6
10 Betonfabriek К-3
11 Gasfabriek Г-11
12 Houtbewerkingsfabriek Л-5
13 Zagerij Д-8
14 Zagerij Ж-7
15 Machinebouwfabriek Bezemer Е-11
16 Machinefabriek Koninklijke Penn en Bauduin К-6
17 Machinefabriek Bolier BV Е-16
18 Staalconstructiebedrijf Е-12
19 Glasbedrijf Zwanenburg NV Е-8
20 Fabriek Firma Lips Е-12
21 Chemiefabriek И-2
22 Chemiefabriek З-6
23 Chemisch bedrijf Van Epenhuysen NV Е-8
24 Chemisch bedrijf Van Epenhuysen NV И-5
25 Derks Verf- en Lakfabrieken NV Н-6
26 AKZO Concern Chemiefabriek BV М-6
27 Chemisch bedrijf Dupont de Nemours Е-17
28 Elektrotechnisch en metaalbedrijf Johan de Witt Е-14
29 Elektrotechnisch bedrijf Hemar З-7
30 Instrumentmakerij, scheepsbouw- en silicaatbedrijven Е-10
31 Instituut З-10
32 Benthienkazerne Ж-8
33 Verkeersbrug Merwedebrug Д-14
34 Metalen spoorbrug З-7
35 Gemeentedistrict Dubbeldam М-13
36 Gemeentedistrict 's-Gravendeel П-2
37 Meetkundig Instituut И-7
38 Politie И-9
39 Post Ж-6
40 Post Г-11
41 Post Л-14
42 Post П-3
43 Postkantoor З-9
44 Stadhuis Dordrecht Ж-8
45 Gemeentehuis district Zwijndrecht Е-6
46 Gemeentehuis district Papendrecht Д-11
47 Pakhuizen И-6
48 Pakhuizen en kades Julianahaven Н-5
49 Binnenhaven en pakhuizen Л-5
50 Pakhuizen en kades Kooihaven en Ketelhaven Г-16
51 Pakhuizen en kades Tweede Merwedehaven Е-16
52 Centraal waterstation Ж-11
53 Passagiersstation Zwijndrecht Ж-5
54 Centraal station И-9
55 Telefooncentrale И-8
56 Rechtbank Ж-9
57 Gevangenis Ж-9
58 Thermo-elektrische centrale Ж-11
59 Stedelijk beheer З-8
60 Belastingkantoor З-7
61 Belastingkantoor З-9
62 Politiebureau М-6
63 Hoofdbureau van Politie Ж-8
64 Stadselektriciteitscentrale Ж-11
65 Thermo-elektrische centrale Merwedehaven Е-14

 


Afdrukken