Project Koloniaal Verleden: een onderzoek naar het koloniaal- en slavernijverleden van Dordrecht

62 258

  • Onderwerp: West-Indische Compagnie, Brazilië, Oostindische Compagnie
  • Notaris: Daniël Eelbo
  • Periode: 1647-1650

Akte bekijken |  Transcriptie bekijken

Volledig scherm


Inhoud

Ingezonden door Geert Ouweneel 1-9-2022

Op 5-10-1647 compareerde Judith van der Veen, weduwe van Andries van der Veen, wonende in Doirdrecht. Zij machtigt haar zoon Aernout Dieperinck, onderboekhouder ten dienste van de Westindische Compagnie in Brazilie, Die heeft in zijn plaats gesteld Isaack van Stabroeck, koopmansbode van Dordrecht op Middelburg, om op te eisen bij de bewindhebbers van de Oostindische Compagnie, kamer Middelburg, betaling van 54 gulden die haar overleden man nog tegoed had.

Colofon

Deze website is een project van het historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. Bezoekadres: Hof 15, Dordrecht.

Project Koloniaal Verleden