Project Koloniaal Verleden: een onderzoek naar het koloniaal- en slavernijverleden van Dordrecht

62 231v

  • Onderwerp: West-Indische Compagnie Middelburg
  • Notaris: Daniël Eelbo
  • Periode: 1647-1650

Akte bekijken | Transcriptie bekijken

Volledig scherm


Inhoud

Ingezonden door Geert Ouweneel 1-9-2022

Op 17-9-1647 compareerde Elisabeth Lambertsdochter, weduwe van Theunis Segersz, wonende te Dordrecht. Zij machtigt Isaack Hendricksz Stabroeck, koopmansbode op Middelburg, om namens haar te vorderen van de bewindhebbers van de Westindische Compagnie, kamer van Zeeland, betaling van de gage en de maandgelden die Theunis van het tegoed heeft sedert 1646. Hij voer onder kapitein Christoffel Gijselin met het schip Middelburg naar Westindie en is daar overleden.

Colofon

Deze website is een project van het historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. Bezoekadres: Hof 15, Dordrecht.

Project Koloniaal Verleden