Project Koloniaal Verleden: een onderzoek naar het koloniaal- en slavernijverleden van Dordrecht

61 827

  • Onderwerp: West-Indische Compagnie Dordrecht
  • Notaris: Daniël Eelbo
  • Periode: 1644-1647

Akte bekijken |  Transcriptie bekijken

Volledig scherm


Inhoud

Ingezonden door Geert Ouweneel 1-9-2022

Op 1-9-1646 compareerde Frans Benninghkock, heer van Pinceland en Ilpendam, president-schepen van Amsterdam en sr. Anthony Casteleyn, koopman te Amsterdam, beiden als voogden over de nagelaten kinderen van mr. Hermannus van der Hagen, in zijn leven bewindhebber van de Westindische Compagnie, kamer van de Maas te Dordrecht. (Verder niets over WIC of OIC.)

Colofon

Deze website is een project van het historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. Bezoekadres: Hof 15, Dordrecht.

Project Koloniaal Verleden