Project Koloniaal Verleden: een onderzoek naar het koloniaal- en slavernijverleden van Dordrecht

61 824

  • Onderwerp:  Verenigde Oostindische Compagnie
  • Notaris: Daniël Eelbo
  • Periode: 1644-1647

Akte bekijken | Transcriptie bekijken

Volledig scherm


Inhoud

Ingezonden door Geert Ouweneel 1-9-2022

Op 23-8-1646 compareerde Cornelis Jansen, huistimmerman in Dordrecht, mede namens Jan Jansen Kelck, schipper, tegenwoordig absent in het leger zijnde, beiden testamentaire voogden. Zij machtigen Maeyken Jansdochter, weduwe van Cornelis Jansz Utersman om uit de naam van de comparanten te vorderen van de bewindhebbers van de Verenigde Oostindische Compagnie, kamer Amsterdam, betaling van de verdiende gage en maandgelden die de genoemde Cornelis Jansen Utersman van zijn reis naar Oostindie nog tegoed had. Hij is daar overleden.

Colofon

Deze website is een project van het historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. Bezoekadres: Hof 15, Dordrecht.

Project Koloniaal Verleden