Project Koloniaal Verleden: een onderzoek naar het koloniaal- en slavernijverleden van Dordrecht

61 813

  • Onderwerp: Brazilië
  • Notaris: Daniël Eelbo
  • Periode: 1644-1647

Akte bekijken | Transcriptie bekijken

Volledig scherm


Inhoud

Ingezonden door Geert Ouweneel 1-9-2022

Op 5-8-1646 compareerde Jan Gillion van Parijs, drapier te Dordrecht. Hij machtigt Charle Carpevoort te Amsterdam om in zijn naam te vorderen van de bewindhebbers van de Westindische Compagnie, kamer Enchuysen, betaling van 43 gulden aan verdiende gage en maandgelden

Colofon

Deze website is een project van het historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. Bezoekadres: Hof 15, Dordrecht.

Project Koloniaal Verleden