Project Koloniaal Verleden: een onderzoek naar het koloniaal- en slavernijverleden van Dordrecht

61 811

  • Onderwerp: West Indië
  • Notaris: Daniël Eelbo
  • Periode: 1644-1647

Akte bekijken |  Transcriptie bekijken

Volledig scherm


Inhoud

Ingezonden door Geert Ouweneel 1-9-2022

Op 4-8-1646 compareerde Mayken Stremmers, vrouw van Cornelis Casteel. Zij is gemachtigd door haar man en haar broer Jan Stremmers. Zij verklaart overgedragen te hebben aan Mailaert van Belle uit Dordrecht 600 gulden. Zij en haar broer zijn in het testament van wijlen hun andere broer Maerten Stremmers, die in Westindie was overleden, toebedeeld een bedrag van 100 gulden.

Colofon

Deze website is een project van het historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. Bezoekadres: Hof 15, Dordrecht.

Project Koloniaal Verleden