Project Koloniaal Verleden: een onderzoek naar het koloniaal- en slavernijverleden van Dordrecht

61 633

  • Onderwerp: Brazilië, West-Indische Compagnie Dordrecht
  • Notaris: Daniël Eelbo
  • Periode: 1644-1647

Akte bekijken |  Transcriptie bekijken

Volledig scherm


Inhoud

Ingezonden door Geert Ouweneel 1-9-2022

Op 2-2-1646 compareerde Hendrick Cock, boekhouder van de Westindische Compagnie, kamer Dordrecht. Hij verklaart dat een aantal jaren geleden is aangenomen door de bewindhebbers George Gerardt Manricque als commissaris van de particuliere goederen in Brazilie en aldaar diverse jaren zijn functie heeft uitgeoefend. Hij is daar overleden.

Colofon

Deze website is een project van het historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. Bezoekadres: Hof 15, Dordrecht.

Project Koloniaal Verleden