Project Koloniaal Verleden: een onderzoek naar het koloniaal- en slavernijverleden van Dordrecht

61 187v

  • Onderwerp: West-Indische Compagnie Amsterdam
  • Notaris: Daniël Eelbo
  • Periode: 1644-1647

Akte bekijken | Transcriptie bekijken

Volledig scherm


Inhoud

Ingezonden door Geert Ouweneel 1-9-2022

Op 12-9-1644 compareerde Maria Rochusdochter, weduwe van Hendrick Pietersen Starrenburch, in zijn leven magistraat van Dordrecht. Zij machtigt Guilliam van den Bronck, koopman te Amsterdam, om namens haar te verschijnen voor de bewindhebbers van de Westindische Compagnie, kamer Amsterdam en daar over te dragen ten behoeve van Hendrick Pansser en op diens rekening te storten de somma van 600 gulden kapitaal die zij in de kamer te Amsterdam heeft staan op de naam van haar overleden man.

Colofon

Deze website is een project van het historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. Bezoekadres: Hof 15, Dordrecht.

Project Koloniaal Verleden