Project Koloniaal Verleden: een onderzoek naar het koloniaal- en slavernijverleden van Dordrecht

60 42v-43

  • Onderwerp: West-Indische Compagnie
  • Notaris: Daniël Eelbo
  • Periode: 1640-1644

Akte bekijken | Transcriptie bekijken

Volledig scherm


Inhoud

Ingezonden Geert Ouweneel 12-9-2022

Op 13-3-1640 compareerde Cornelis van der Meulen, enerzijds, en Berbra Thielen, vrouw van Jacob van der Meulen, Hendrick van den Berch, die getrouwd was met Machtelt van der Meulen en Elizabeth van der Meulen, ongehuwd, bijgestaan door haar zwager, allen kinderen van Adriaen van der Meulen, hun vader en schoonvader, anderzijds. Zij zijn onderling een regeling overeengekomen terzake van een aandeel van 115 gulden in de Westindische Compagnie, kamer Dordrecht, plus nog enige schulden ten bedrage van 400 gulden. Dit is het gevolg van de boedelscheiding van de nalatenschap van wijlen hun vader en schoonvader.

Colofon

Deze website is een project van het historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. Bezoekadres: Hof 15, Dordrecht.

Project Koloniaal Verleden