Project Koloniaal Verleden: een onderzoek naar het koloniaal- en slavernijverleden van Dordrecht

60 413v

  • Onderwerp: Brazilië
  • Notaris: Daniël Eelbo
  • Periode: 1640-1644

Akte bekijkenTranscriptie bekijken

Volledig scherm


Inhoud

Ingezonden Geert Ouweneel, 12-9-2022

Op 1-10-1641 compareerde sr. Gheleyn Ourst, koopman te Rotterdam. Hij bekent ontvangen te hebben van Machiel Cap, koopman te Middelburg, uit handen van de heren bewindhebbers van de West Indische Compagnie, kamer te Dordrecht, 152 gulden in mindering van wat hij Cap nog aan achterstand had bij zeilmaker Pieter Cornelisz in Brazilie.

Colofon

Deze website is een project van het historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. Bezoekadres: Hof 15, Dordrecht.

Project Koloniaal Verleden