Project Koloniaal Verleden: een onderzoek naar het koloniaal- en slavernijverleden van Dordrecht

60 410-410v

  • Onderwerp: West Indische Compagnie, Brazilië, West Indië
  • Notaris: Daniël Eelbo
  • Periode: 1640-1644

Akte bekijken |  Transcriptie bekijken

Volledig scherm


Inhoud

Ingezonden Geert Ouweneel 12-9-2022

Op 27-9-1641 compareerde Pieter Jaspersz Leyste, koopman te Dordrecht, met opdracht van Abraham Struys, zijn neef, die tegenwoordig als politieke raad in Westindie in Brazilie is (procuratie van 31-12-1639). Hij verklaart gemachtigd te hebben Pieter Lesten, zijn neef, koopman te Londen, om uit naam van hem comparant te vorderen van de weduwe van wijlen Thomas Ruysch, in zijn leven koopman te Londen, betaling van een bedrag dat de comparant voor zichzelf als voor de genoemde Abraham geprocedeert heeft uit de handel in stenen en andere zaken, en van haar tegoed heeft volgens de rekening die daarvan is.

Colofon

Deze website is een project van het historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. Bezoekadres: Hof 15, Dordrecht.

Project Koloniaal Verleden