Project Koloniaal Verleden: een onderzoek naar het koloniaal- en slavernijverleden van Dordrecht

60 224v

  • Onderwerp: West-Indische Compagnie Amsterdam
  • Notaris: Daniël Eelbo
  • Periode: 1640-1644

Akte bekijkenTranscriptie bekijken

Volledig scherm


Inhoud

Ingezonden Geert Ouweneel 11-9-2022.

Op 11-12-1640 compareerde Jannette du Bois, weduwe van Gerrit Goossens Colster, en Gillis Pietersz t'Jongh, uit de acht te Dordrecht, getrouwd met Magadalena du Bois, beiden kinderen en eenige erfgenamen van wijlen Hans du Bois, hun vader. Zij machtigen sr. Johan Jaques, koopman te Amsterdam, om uit hun naam te verschijen voor de Westindische Compagnie, kamer Amsterdam, en daar over te dragen ten behoeve van Johan Warnaerts, notaris aldaar, de som van 126.13.8 een aandeel tegen 6% rente per jaar.

Colofon

Deze website is een project van het historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. Bezoekadres: Hof 15, Dordrecht.

Project Koloniaal Verleden