Project Koloniaal Verleden: een onderzoek naar het koloniaal- en slavernijverleden van Dordrecht

60 150-150v

  • Onderwerp: West-Indische Compagnie. Pernambuco 
  • Notaris: Daniël Eelbo
  • Periode: 1640-1644

Akte bekijkenTranscriptie bekijken

Volledig scherm


Inhoud

Ingezonden Geert Ouweneel 11-9-2022.

Comparanten Lenaert Meusz, oud 48 jaar, Lambert Meusz, oud 90 jaar en Mathijs Cornelisz, oud 34 jaar, allen Maasschippers en handelaars in blauwe steen. Zij leggen op verzoek van Bartholomeus Cran, ook Maasschipper op Luik een verklaring af.

Op 4-8-1640 compareerden op verzoek van de bewindhebbers van de Westindische Compagnie, kamer van de Maas te Dordrecht, Thijs Cornelisz, voormalig schipper op de Eendracht en Jan Aertsz, concierge van het Westindische huis te Dordrecht. Zij verklaarden op verzoek van de bewindhebbers van de Westindische Compagnie, kamer van de Maas te Dordrecht, dat zij attestanten samen met de notaris geweest zijn in het schip van Adriaen Jacobsz Muts van Schiedam, genaamd De Prins. Dat schip was onlangs gekomen van Pernambuco in Westindie en lag nu voor het Groot Hoofd in Dordrecht , om in dat schip inspectie uit te voeren van de geniering van dat schip. Zij zagen daar een suikerkist staan in het water en vroegen aan Thijs Cornelisz en Adriaen Jacobsz Muts hoe dat water in het schip gekomen was. Ze zeiden dat het kwam door storm en kwaad weer zo dat de pompen het water niet konden wegwerken.

Colofon

Deze website is een project van het historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. Bezoekadres: Hof 15, Dordrecht.

Project Koloniaal Verleden