Project Koloniaal Verleden: een onderzoek naar het koloniaal- en slavernijverleden van Dordrecht

198 622-640

  • Onderwerp: Schip Maagd van Dordt, WIC
  • Notaris: Johannes Melanen
  • Periode: 1690

Akte bekijken | Transcriptie bekijken

Volledig scherm


Inhoud

Ingezonden door Dillon Heuser 16-7-2022

Item competeert desen boedel noch tot laste vande deelders vant schip de Maecht van Dort over voorschot totte uijtrustinge vant selve schip per res. de somme van 1291 gulden, 6 schellingen, 0 stuivers.

Wilt u een aanvulling of correctie doorgeven? Mail ons.

Colofon

Deze website is een project van het historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. Bezoekadres: Hof 15, Dordrecht.