Project Koloniaal Verleden: een onderzoek naar het koloniaal- en slavernijverleden van Dordrecht

17 78

  • Onderwerp: Guinea, schip de Hasewint
  • Notaris: Gijsbert de Jager
  • Periode: 1610-1611

Akte bekijken | aanvulling/correctie insturen | Transcriptie bekijken

Volledig scherm

Transcriptie (of correctie) insturen

Via het onderstaande formulier kunt u een transcriptie insturen. Aanvullingen of correcties op bestaande transcripties zijn ook welkom. Uw bijdrage zal binnen 24 uur onderaan de pagina verschijnen, zodat ook andere bezoekers die kunnen zien. Uw e-mailadres wordt niet aan andere bezoekers vertoond.

Sleep en drop bestanden hier of Browse


Inhoud

Ingezonden door Dillon Heuser 22-6-2022

Incompleet, erg lastige tekst

Op huijden den xxviiien september anno 1610 compareerden Anthonis Jansz. seijlmaecker 20 ende Jan Rutten 25 beijde jonckgesellen inwoonderen deser stede dewelcken verclaerde bij haerluijden [rest van de tussenregel ??] waerachtich is ten [verzoucke?] vande [?] van Arien Henricxz schip?? [margine: schip?? [?] ende van schepe [genaempt?] sijnde den hasewint] inwoonder tot Rotterdam, reqt. dat hij deposanten mede geweest sijn met den reqt. op de reijse van Guinea ende andere plaetsen aldaer wesen gelegen, ende hat haer deposanten seer wel kennelijck is, dat den reqt. Hat overgebrocht twee meerkatten, waer van hem de eene is [geschoncken?], van Guilliaume vander Perre commis op een vande schepe vande groote compagnie tot Amsterdam, ende dander, heeft den reqt. ge?st van ende Jan Jansz. schipper vande Cleijne Jacht, ende andere vuijt gevaren sijnde van deser stede [?] waer voren een reqt. geweest heeft teverhalen [devoren?] van [?] caep Guinea, [eijndelijck?] [?] [?]

Aldus gedaen [?] [?] Willem Jansz. Jaeger ende Jan Jansz. Kelck schipper # [het?] [eerste stuck?] sulcx [?] [?] [?] [?] ander en [?] oft de voorschreven meercatten sijn een reqt. Is [opgenomen?]
[?] [?]

Wilt u een aanvulling of correctie doorgeven? Mail ons.

Colofon

Deze website is een project van het historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. Bezoekadres: Hof 15, Dordrecht.