Project Koloniaal Verleden: een onderzoek naar het koloniaal- en slavernijverleden van Dordrecht

Inleiding


Als de oudste stad van Holland en haar derde 'suikerstad' haalde Dordrecht enorme verdiensten uit het kolonialisme, de slavernij en de daarmee onlosmakelijk verbonden mensenhandel. Dit is nog terug te zien in talrijke monumentale panden uit de Dordtse binnenstad. Vanuit de Dordtse gemeenteraad is in juli 2021 een oproep gedaan tot onderzoek naar de rol van Dordrecht in het Nederlandse koloniaal- en slavernijverleden. Het bleef vervolgens echter tamelijk stil, terwijl andere steden en instituten al wel volop aan de slag gingen. Hier gaan wij verandering in brengen want ook Dordrecht moet in kaart worden gebracht. 

Om bewustwording te creëren over het koloniale verleden van Dordrecht en de hedendaagse impact hiervan zijn Rowan van der Stelt en Sidney Breidel het initiatief Koloniaal Verleden Dordrecht gestart. Op hun verzoek gaat het Historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof onderzoek doen naar het koloniaal- en slavernijverleden van Dordrecht. Dit onderzoek is vanuit maatschappelijk en historisch perspectief buitengewoon belangrijk voor Dordrecht. Het koloniale verleden is namelijk een levend verleden met een doorwerking in het heden.

Zoals het Augustijnenhof in het venster Dordtse plantages in West-Indië (1621-1800) van de Canon van Dordrecht al schreef, waren de Dordtenaren er vroeg bij in ‘Novo Hollande’, vanaf 1630 een Hollandse kolonie in Brazilië. Dat zegt zowel iets over hun handelsgeest als ook over hun houding ten opzichte van de tot slaaf gemaakte Afrikanen, die als handelswaar werden beschouwd. Een leerzaam – en pijnlijk – stukje stadsgeschiedenis, dat moet worden onderzocht. En die missie is niet vrijblijvend, ook andere cultuurhistorische organisaties zoals de lokale musea hebben toegezegd hun medewerking aan dit onderzoek te zullen verlenen.

Oproep!

Kunt u zeventiende-eeuws schrift lezen? Dan kunnen we uw hulp gebruiken bij het doornemen van Dordtse notariële akten uit de zeventiende eeuw. Deze akten zijn geselecteerd op plaatsnamen, trefwoorden of onderwerpen die verwijzen naar ons onderzoeksdoel. Dat kan van alles zijn: zakelijke participatie in of bemoeienis met de Trans-Atlantische driehoekshandel door Dordtse kooplieden, reders, beleggers en anderen; handelstransacties met betrekking tot koloniale waren of eigendomsrechten in West-Indische plantages; verklaringen en getuigenissen van kapiteins of soldaten enzovoorts. 

Er dient een behoorlijke hoeveelheid zeventiende-eeuwse akten te worden beoordeeld op inhoudelijk belang voor het onderzoek, waarna er al dan niet tot volledige transcriptie wordt overgegaan. Hiertoe hebben we meer kenners van het oud-schrift nodig dan het Augustijnenhof beschikbaar heeft.

Via Crowdsearch.nl kunt de akten die door onze onderzoekers als 'interessant' zijn gelabeld direct bekijken en transcriberen. U kunt ook correcties insturen voor bestaande transcripties. We zijn ervan overtuigd dat er met deze werkwijze zaken naar boven zullen komen die tot dusverre onbekend zijn gebleven en die een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het onderzoek. 

Update 13-9-2022:
Vooral met dank aan de heren Dillon Heuser en Geert Ouweneel zijn op dit moment alle akten getranscribeerd, danwel inhoudelijk samengevat. De werkgroep gaat de  hoeveelheid hieruit verkregen (voor het onderzoek zeer waardevolle) informatie nu nader uitwerken. Wellicht komen er hierna weer nieuwe akten bij. Als dat zo is laten we u dat hier weten!

Voor informatie, vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen.

Alvast bedankt voor uw bijdrage!

Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof

 

Colofon

Deze website is een project van het historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. Bezoekadres: Hof 15, Dordrecht.

Project Koloniaal Verleden