Wat is crowdsearch?

Kent u het begrip crowdsourcing? Hiermee worden mensen op het internet betrokken bij het realiseren van een gemeenschappelijk doel of project. Crowdsearching gaat uit van hetzelfde principe, maar richt zich uitsluitend op gemeenschappelijk historisch onderzoek. Door gebruik te maken van de gezamenlijke kennis van Dordtenaren (en andere geïnteresseerden!) hopen we allerlei historische raadsels op te lossen.

Crowdsearch.nl is een initiatief van het Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof uit Dordrecht. We doen onderzoek naar het verleden van onze stad en haar inwoners. Hierover publiceren we in diverse tijdschriften: het cultuurhistorisch bulletin Dordrecht Monumenteel en het genealogisch magazine Dordts Geboren.

Actuele projecten

Onze huidige zoektocht richt zich op de geheime Sovjetkaart van Dordrecht, die in 1982 door het Rode Leger werd vervaardigd.

Ga voor meer informatie naar crowdsearch.nl/sovjetkaart

Media

Krantenbericht n.a.v. de lancering van deze website.
Afkomstig uit: AD Drechtsteden, 21 september 2019.

Colofon

Deze website is een project van het historisch Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof. Bezoekadres: Hof 15, Dordrecht.

De Werkgroep Cartografie bestaat uit Arnoud Blok, Arno de Grauw, John Steegh en Harrie Teunissen.
Met dank aan Luba Bazan.

Voor informatie, opmerkingen of reacties kunt u contact opnemen met de werkgroep.