Wat is crowdsearch?

Kent u het begrip crowdsourcing? Hiermee worden mensen op het internet betrokken bij het realiseren van een gemeenschappelijk doel of project. Crowdsearching gaat uit van hetzelfde principe, maar richt zich uitsluitend op gemeenschappelijk historisch onderzoek. Door gebruik te maken van de gezamenlijke kennis van Dordtenaren (en andere geïnteresseerden!) hopen we allerlei historische raadsels op te lossen.

Crowdsearch.nl is een initiatief van het Documentatie- en Kenniscentrum Augustijnenhof uit Dordrecht. We doen onderzoek naar het verleden van onze stad en haar inwoners. Hierover publiceren we in diverse tijdschriften: het cultuurhistorisch bulletin Dordrecht Monumenteel en het genealogisch magazine Dordts Geboren.

Actuele projecten

Onze huidige zoektocht richt zich op de geheime Sovjetkaart van Dordrecht, die in 1982 door het Rode Leger werd vervaardigd.

Ga voor meer informatie naar crowdsearch.nl/sovjetkaart


Gratis workshop in het Augustijnenhof

Op 1 februari 2020 organiseert het Augustijnenhof de gratis workshop Dordrecht door de ogen van de sovjets. Na een korte introductie door leden van de werkgroep over de achtergrond van de kaart gaan we met de zaal in gesprek: wat valt ú op, wat zegt zo’n plattegrond over de Koude Oorlog (1948-1989), kunnen we bronnen achterhalen aan de hand van fouten (of ontbrekende informatie) op de kaart?

De bijeenkomst duurt ongeveer twee uur en vindt plaats in het Augustijnenhof. De toegang is gratis en alleen op inschrijving.

Aanmelden: augustijnenhof.nl/workshop-sovjetkaart


Media

Krantenbericht n.a.v. de lancering van deze website.
Afkomstig uit: AD Drechtsteden, 21 september 2019.


Afdrukken